HomeOver de clubLidmaatschap

Lidmaatschap

De Zweedse Klassieker Club telt nu 146 leden met ± 190 Zweedse klassieke boten.

Wat biedt een lidmaatschap

  1. Clubvaartochten: jaarlijks wordt per regio (Noord – Midden – Zuid) een clubvaartocht georganiseerd waar men elkaar(s werk) en boten ‘in het echt’ kan bewonderen en ervaringen kan uitwisselen. Ook wordt gezamenlijk deelgenomen aan externe vaarevenementen.
  2. Rondleidingen en/of workshops: gedurende het hele jaar worden er zo veel mogelijk regionale rondleidingen en workshops georganiseerd.
  3. Nieuwjaarsborrel / ALV: 1 keer per jaar feest, centraal in het land in een verrassende omgeving.
    Informatie: Als ZKC-clublid ontvangt u minimaal 8x per jaar een digitale nieuwsbrief via e-mail.
  4. Website: Ieder ZKC-clublid heeft een eigen ledenpagina op de website voor foto’s en tekst over de boot (Zie ook: ‘Overzicht leden’). Tevens heeft ieder lid toegang tot het besloten online ledenforum op de website. Verder is het plaatsen van advertenties bij ‘Vraag en aanbod’ gratis voor clubleden.
  5. Verzorgde clubitems: Als ZKC-clublid ontvangt u: ZKC-visitekaartjes, ZKC-jaarkalender, ZKC-stickers en een ZKC-vaantje voor de boot.

Kosten contributie

De contributie voor de Zweedse Klassieker Club bedraagt € 40,- op jaarbasis. Het lidmaatschap voor een jaar gaat in vanaf de maand dat u lid wordt. Het lidmaatschap wordt daarna iedere 12 maanden verlengd tot wederopzegging. Na ontvangst van de factuur kunt u het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening NL48 INGB 0005 9775 57 ten name van de Zweedse Klassieker Club te Doesburg onder vermelding van ‘Contributie ZKC + factuurnummer’.

Wilt u lid worden?

Stuur uw aanmeldingsformulier ‘Lid worden’ per e-mail naar info[at]zweedseklassiekerclub.nl. of per post naar de Zweedse Klassieker Club, Nieuwstraat 7, 6981 AH Doesburg.

Goede vrienden

Mede dankzij de bijdragen van ‘Vrienden van de Zweedse Klassieker Club’ kan de club evenementen of deelname aan evenementen organiseren. U bent al donateur voor € 36,- per jaar voor particulieren en € 90,- per jaar voor bedrijven. Als ‘Vriend’ ontvangt u onze digitale nieuwsbrief, bedrijven ontvangen tevens eenmalig een gratis plaatsing van een advertentie op de website voor 1 jaar. Als ‘Vriend’ kunt u (indien mogelijk en in overleg) als opstapper meevaren bij vaarevenementen. Stuur uw aanmeldingsformulier ‘Vriend worden’ per e-mail naar info[at]zweedseklassiekerclub.nl of per post naar de Zweedse Klassieker Club, Nieuwstraat 7, 6981 AH Doesburg.

Losse advertenties

Advertenties (linkerkolom van deze website) hebben een maximale breedte van 295 pixels. Hoogte: 450 of 600 pixels. De kosten bedragen respectievelijk € 75,- of € 100,- (geen btw, de ZKC is een organisatie zonder winstoogmerk en daarom niet btw-plichtig). Alle advertenties worden 12 maanden geplaatst. Voor plaatsing of het aanleveren van kopij kunt u contact opnemen met Nick van der Heul.


WordPress website gemaakt door Boon Webdesign