HomeOver Zweedse botenMotoren

Motoren

Hier vindt u een overzicht van de meest gebruikte, oorspronkelijke motoren in Zweedse houten klassieke boten. Kopij kunt u sturen naar: marlene@zweedseklassiekerclub.nl.

Van stoommachine tot verbrandingsmotor

Na stoommachines volgde voortstuwing door verbrandingsmotoren. In verbrandingsmotoren komt door verbranding van een brandstof energie vrij in de vorm van hoge druk en temperatuur, waarbij zuigers of schoepen worden aangedreven.

Eerst was er de mengselmotor (steenkoolgas, waterstof, benzine), waarbij brandstof wordt gemengd met lucht vóór compressie, waarna de verbranding start met een ontsteking of vonk van een bougie.

Hierna volgde de gloeikopmotor, welke is op te vatten als een tussenvorm van mengselmotor en dieselmotor. Rond 1910 kwam een aantal Scandinavische motorfabrikanten (o.a. Bolinder en Skandia) met waterinjectie-gloeikopmotoren. Daarmee kon de verbrandingsruimte in de motor worden afgekoeld bij zwaardere belasting.

Daarna volgde de luchtcomprimerende dieselmotor, waarbij de lucht die nodig is voor verbranding eerst door de zuiger in de cilinder wordt gecomprimeerd, waarna de brandstof ingespoten wordt.

De lucht die ten gevolge van de samenpersing sterk verhit is, doet de brandstof dan spontaan ontbranden, waarna de arbeidsslag volgt. In het begin moest hierbij de brandstof noodgedwongen aan het begin van de compressieslag worden toegevoerd en het gehele compressietraject meemaken. Pas toen Bosch in 1925 de brandstofpomp uitvond was dit niet meer nodig. Rond 1930 was de injector technisch volmaakt. Daarna werden motorvermogens gestaag groter en verbeterd.

Diverse motoren


WordPress website gemaakt door Boon Webdesign