HomeNieuwsWorkshop Lakken en Verven

Workshop Lakken en Verven

Nieuwsbrief 17 februari 2020 Zweedse Klassieker Club / Watersport Vereniging Giesbeek

Workshop Lakken en Verven 

Deze workshop wordt gegeven door de Heer Wijnand Horst, verf technicus van de Lak en Verffabriek W. Heeren & Zoon BV die de volgende merken voert: Epifanes & Werdol paints – Seapower polishes – West System Epoxyresin.

    

Tijd: zaterdag 14 maart 2020 van 10.30 tot uiterlijk 15.00 uur

Plaats: In het gebouw LIJZIJDE van de Watersport Vereniging Giesbeek,  Havenweg 4

6987 EP Giesbeek tel 0313 631434, gelegen aan het Rhederlaag. 

Introductie

Ben je ook benieuwd naar de laatste technieken en nieuwe (milieu inpasbare ) verfsoorten en de daarbij passnede verfmethoden? 

Meld je dan aan als deelnemer voor de Workshop Lakken en Verven door het zenden van een mailbericht met je naam mailadres en telefoonnummer aan de penningmeester van de Zweedse Klassieker Club de heer Martin Blommestijn bankrekening en maak  € 15,- over voor het dekken van de kosten voor koffie & thee (met koek) en een eenvoudige doch voedzame lunch op rekeningnummer NL48 INGB 0005 9775 57 ten name van Zweedse Klassieker Club onder vermelding van Lak – en verf workshop Giesbeek.

Ook de leden van de Watersport Vereniging Giesbeek zijn van harte welkom voor het volgen van deze workshop.  Ook zij kunnen zich via de het zenden van een mailbericht aanmelden bij de penningmeester van de Zweedse Klassieker Club de heer Martin Blommestijn. Met overmaking van de kosten voor koffie / thee en lunch.

Hierbij past wel de kanttekening dat de workshop, gezien de beschikbare ruimte van het leslokaal in het gebouw de LIJZIJDE, beperkt is tot 30 deelnemers.  Voor vragen over deze workshop wende men zich tot de organisator van de workshop Huib Haccoû: secretaris@zweedseklassiekerclub.nl     

Programma

Wat betreft de onderwerpen kan gedacht worden aan:

  1. Relevante blanke lakken en laksystemen die geschikt zijn voor houten schepen in het bijzonder de Zweedse Klassiekers met tips en tricks m.b.t. verwerking.
  2. Afdichting van naden en kieren met kit en/of (elastische) epoxyhars die zich goed met lak verhouden.
  3. Onder de waterlijn: voorbereiding voor het aanbrengen van antifouling systemen
  4. Vragen beantwoorden m.b.t. wat vanuit de luisteraars wordt ingebracht.

Leven er onderwerpen dan wel prangende vragen: draag ze gerust vooraf aan middels een mailberichtje naar whorstepifanes@gmail.com dan kan dit zo mogelijk worden ingepast. 


WordPress website gemaakt door Boon Webdesign