HomeNieuwsWerkconferentie Behoud door Gebruik tijdens Traditionele Schepenbeurs Den Helder

Werkconferentie Behoud door Gebruik tijdens Traditionele Schepenbeurs Den Helder

Zaterdag 10 november 2018

De Traditionele Schepenbeurs die van 9-11 november wordt gehouden in het scheepswerf terrein Willemsoord in Den Helder. Op zaterdag is er  10 november van 10.00 tot 13.30 uur een kleinschalige werkconferentie onder de titel Behoud door Gebruik. Plaats van samenkomst is het Schipperscafé op het Willemsoord terrein naast de beursingang en de toegang is gratis.

Veel ontwikkelingen leggen beperkingen op aan het in de vaart houden van traditionele schepen; ontwikkelingen die wij graag een bredere bekendheid willen geven om gemeenschappelijk grond te zoeken en om als booteigenaren en behoudsorganisaties hierop met gezag in te spelen. De Traditionele Schepenbeurs in Den Helder, biedt een uitgelezen mogelijkheid om eigenaren van de traditionele schepen meer bekend te maken met deze ontwikkelingen en te bezien hoe er als booteigenaar maar ook als bestuurders van de behoudsorganisaties gezamenlijk mee om te gaan. En een gemeenschappelijk gedragen stem te ontwikkelen richting overheden, als het gaat om verdere professionalisering van het in de vaart houden van een de grootste traditionele vloot ter wereld. Het gaat niet alleen om het afwenden van bedreigingen, maar ook om het in beeld brengen van kansen, nu de culturele sector zekere stimuleringsregelingen in het vooruitzicht worden gesteld, waar het varend erfgoed ook aanspraak op wil kunnen maken.

Graag nodigt de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), u uit om deel te nemen aan de werkconferentie Behoud door Gebruik. Naast bredere bekendheid geven aan de ontwikkelingen die het in de vaart houden van ons varend erfgoed bemoeilijken en zonder tegengeluid zelfs onmogelijk maken, willen wij ook in interactieve sessies gemeenschappelijk grond vinden voor een gezamenlijk geluid richting Haagse regelgevers en de beleidsmakers in gemeenten en provincies.

Aan deze werkconferentie zijn geen extra kosten verbonden. Het nuttige kan zo met het aangename worden verenigd.

Wanneer u een kennisgeving tot deelname, stuurt naar de secretaris van de Federatie Varend Erfgoed Nederland, de heer Cor Bolt  secr@FVEN.nl, dan bent u verzekerd van een plaats.

Vriendelijke groeten

Rolf van der Mark | Cor Bolt

Voorzitter FVEN   | Secretaris FVEN

Programma

Tijdstip Onderdeel
10.00-10.20 Introductie
Waarom bijeenkomst – deze partijen?
Presentatie FVEN Rolf van der Mark vz / Olav Loeber vice vz
10.20-10.40 Inspiratie
De context: Erfgoed in Transitie drs Martine van Lier.
Kansen en bedreigingen voor het varend erfgoed. Samen een sterke partner voor beleidsmakers.
10.40-11.05

Pauze; inleveren van vragen naar aanleiding van de inleidingen.

De deelnemers gaan in groepen uit elkaar en gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van het gepresenteerde en de betekenis van de FVEN van voor de behoudsorganisaties, welke vraagstukken centraal moeten staan en welke werkgroepen of commissies hiervoor kunnen worden gevormd. o.l.v. een gespreksleider.

11.05-11.30 Werkgroep sessie: Per thema wordt van gedachten gewisseld over:

  • Varend erfgoed waarden. en waarom deze van belang zijn?
  • Duurzaamheid bij instandhouding. Welke mogelijkheden bieden perspectief?
  • Kennisdeling en vakmanschap. Hoe dit het beste te organiseren?
11.30-11.50 Vijf minuten rapportages van de werksessies.
11.50-12.00 Afsluiting waarin conclusies worden getrokken over bevindingen waarover in december 2018 in het Algemeen bestuur wordt teruggekoppeld.


WordPress website gemaakt door Boon Webdesign