HomeÖstlund motorboot ‘ruffbåt’ 1954 vraagprijs Eur. 18.000,- (incl Kalf trailer)

Östlund motorboot ‘ruffbåt’ 1954 vraagprijs Eur. 18.000,- (incl Kalf trailer)

 

Wegens veranderen hobby nu tegen weggeef prijs te koop: omstreeks 1954 werf gebouwde Zweedse motorboot, 2 slpl in vooronder, boegschroef,Yanmar 3YM30 op GTL/diesel, 60 lit tank en 1 lit p/u , 40&60 lit drinkwater, droog toilet, 2 pits camping gas, nav&binnen verlichting, Marifoon ICOM, Sony autoradio, 3 accus (start, licht en boegschr) Met KALF trailer (=nieuwprijs 6000). Boot moet weer wat aan gebeuren, is in 2016 geheel kaal geweest en aangepakt.

Ik kan de boot in NL en N Belgie brengen tegen onkosten verg rijden. Vaart heerlijk rustig, V max 16kmu geen VBW nodig. 7,8m lang, 2 m breed 1,45m hoog boven water, 1800kg, compleet met alles erbij, lage tent 2019 & hoge oude , dekkleden, kussens, basis o/b gereedschap, ankers, willen, lijnen. boot nu in onderhoud, als dat klaar is komt deze adv terug, maar dan €5000,- duurder….Volledig foto verslag van vorige overhaal aanwezig, en alle documenten/historie facturen etc etc.

INMIDDELS GROOT ONDERHOUD GAANDE: VERVANGEN VAN STUKKEN DEK-EN GANG PLANKEN ETC ETC. DE VERKOOP PRIJS IS VERHOOGD NAAR €18.000,- EN WORDT HOGER NAARMATE OVERHAAL KLAAR IS EN VERKOOP WACHT; VOORDEEL IS WEL DAT DE BOOT DAN ‘AF’ IS EN ALS NIEUW…EN ER WEER 8-10 JAAR TEGEN KAN (VOOR 23.000)

Östlund motorboat ‘ruffbåt’ 1954 asking price Eur. 18,000 (incl Kalf trailer) Due to a change of hobby, now for sale at a bargain price: around 1954 yard built Swedish motorboat, 2 berths in the forecastle, bow thruster, Yanmar 3YM30 on GTL/diesel, 60 litre tank and 1 litre p/h, 40&60 lit drinking water, dry toilet, 2 pits camping gas, nav & interior lighting, VHF ICOM, Sony car radio, 3 batteries (start, light and bow) With CALF trailer (= new price 6000). Boat needs some work on it again, was completely bare in 2016 and tackled. I can bring the boat in NL and N Belgium at a cost. Sails quietly, V max 16 kmu no VBW required. 7,8m long, 2m wide 1,45m high above water, 1800kg, complete with everything, low tent 2019 & high old ones, tarpaulins, cushions, basic o/b tools, anchors, will, lines. boat now in maintenance, when that is finished this adv will come back, but then € 5000 more expensive …. Full photo report of previous takeover available, and all documents / history invoices etc etc. 

MAJOR OVERHAUL HAS STARTED: DECK AND SIDE PLANKS REPLACEMENTS AND MUCH MORE, SELLING PRICE INCREASED TO €18K

Geïnteresseerd? Neem contact op met R. de Vries.

Email: rvdevries239@gmail.com 

Mob: 06-51792046

6 november 2022


WordPress website gemaakt door Boon Webdesign