De Zweedse Klassieker Club is sinds 7 december 2017 als lid opgenomen in het federatieve verband van de Federatie voor het Varend Erfgoed Nederland (FVEN). Hiervan zijn naast de nu 18 behoudsorganisaties ook de drie grote maritieme musea en traditionele havens voor traditionele schepen lid. 

Het lidmaatschap biedt onze Zweedse Klassieker Club een platform dat als belangrijkste gesprekspartner fungeert naar de Rijksoverheid en met name het ministerie OC&W. Er zijn veel actuele beleidsontwikkelingen, die van invloed zijn op het vaarbaar maken en - houden van de traditionele en klassieke schepen; denk aan de Omgevingswet en de perikelen rond het Certificaat van Onderzoek dat verplicht wordt gesteld voor Traditionele  en Erfgoed Schepen.
 

Naast deze platformfunctie kent de federatie ook een aantal commissies waar de commissie Register Varend Erfgoed Nederland er één van is. Ook voor de Zweedse Klassiekers wordt de mogelijkheid geboden een register aan te leggen waarmee er erfgoed status wordt verleend aan onze Zweedse Klassiekers hetgeen weer tal van mogelijke voordelen zal gaan opleveren aangaande ligplaatstarieven, subsidiëring van restauratie en kennis uitwisseling.

Ons lidmaatschap van de Federatie betekent ook dat er een beroep zal worden gedaan op de leden onze Zweedse Klassieker Club om actief mee te doen in de FVEN-Commissies die ook ondersteunend zijn voor de behoudsorganisatie bv bij ICT kwesties als het goed optuigen en up-to-date houden van websites van behoudsorganisaties. Ons kleine ZKC bestuur kan niet ook deze bestuurlijke werkzaamheden zonder aanvullende inzet van onze leden invulling geven. Er zal dan ook gericht gezocht worden naar ZKC leden die met een zeer beperkt tijdsbeslag bij kunnen en willen dragen aan het FVEN commissie werk. 

Nieuw FVEN bestuur
Op de vergadering van 7 december 2017 van de FVEN is een nieuw bestuur gepresenteerd. Nieuwe voorzitter Rolf van der Mark prees de vertrekkende bestuursleden (Marja Goud en Erik Pluimers) uitvoerig voor het vele werk dat verricht is in de afgelopen tijd en vooral met het feit dat Marja de moed had om met haar vertrek de zaak “op scherp te zetten” en daarmee te forceren dat er weer een volwaardig en voltallig bestuur is gevormd.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
  • Voorzitter-  Rolf v.d. Mark
  • Vice voorzitter -  Olav Loeber
  • Secretaris -  Cor Bolt 
  • Penningmeester -  Martin de Boer
  • Lid - Kees Weststrate
  • Lid - Marion Levasier

Naast dit nieuwe bestuur worden de commissies deels opnieuw ingevuld. Binnenkort krijgen de BO,s een verzoek, deze commissies onder hun leden te promoten.
   
“De FVEN is van groot belang voor alle aangesloten behoudsorganisaties en andere spelers in het (varend) erfgoedwereldje als spreekbuis naar de overheid toe” benadrukt de kersverse voorzitter. “We willen naar een vernieuwde structuur (FVEN 2.0) die toekomstbestendig is. Een goed toegankelijk register (RVEN) is daarin een cruciale factor en ook willen we ons nog meer “laten zien” zowel naar overheden als naar het publiek. We streven naar duidelijke erkenning van het Varend Erfgoed!” De vele afgevaardigden, van bijna alle BO,s, konden meteen een aantal nieuwe leden verwelkomen namelijk: de Zweedse Klassiekers, de Maritieme Musea, de Polyester Scherpe Jachten en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

 
Terug naar 'Nieuws'