In januari jl. is een nieuw bestuur van de Zweedse Klassieker Club aangetreden. Graag willen wij op basis van inzicht in de voorkeuren van de leden, een activiteitenprogramma voor 2018 ontwikkelen, dat daarbij aansluit. Met deze enquête willen wij nagaan welke activiteiten aanspreken dat ZKC leden eraan deelnemen en aan de organisatie ervan willen meehelpen.

Download de enquête