Een extra grote stand (5 x 3 meter), twee prachtige Zweedse klassieke boten en een uitstekende standbemanning zorgde wederom voor een zeer verzorgde presentatie van onze Zweedse Klassieker Club tijdens Boot Holland 2016.

Resumé
Wat onze deelname aan deze beurs ons als club gaat opleveren weten we nog niet precies. In elk geval drie nieuwe leden en een goede indruk bij de bezoekers en daarmee een hoop goodwill. Maar in elk geval wederom van de ZKC-clubleden een bijzondere inzet op de ZKC-stand en/of tijdens de voorbereiding. En natuurlijk zijn we als club extra dank verschuldigd aan Anneke en Chiel Bolt voor de presentatie van hun boot 'Tjim' en Jaap en Annegé Risselada voor zijn boot 'Olli' op de ZKC-stand. Met die boten werd een goede indruk gegeven van ons soort boten. Ook is het fijn om te constateren dat we als clubleden dit, ondanks onze verspreid liggende woonplaatsen, gewoon samen goed hebben opgepakt en dat we met zijn allen prima hebben gezorgd voor een soepele standbezetting, zonder wanklanken of misverstanden. Nogmaals dank voor die samenwerking!!!
Graag tot ziens bij weer een ander ZKC evenement, liefst ergens op het water.

Namens de ZKC hartelijk dank allemaal! 
Nick van der Heul


- - - -
TJIM (1920), Pettersson salonboot/kajuitkruiser van de familie Bolt, in eigendom sinds 1998







OLLI (1956), campingbåt van de familie Risselada, in eigendom sinds 2013







Prachtig radiografisch schaalmodel van de Pettersson salonboot 'Viking'
(Zie ook advertentie bij 'Vraag en aanbod')





Terug naar 'Nieuws'