Een zonovergoten zondagmiddag, 17 januari 2016. In ‘De Haven van Huizen’ verzamelen zich bijna 70 ZKC leden voor de gecombineerde Nieuwjaarsborrel met Algemene Ledenvergadering. Dat is de hoogste opkomst in de illustere geschiedenis van onze club! Hetgeen iets zegt over de grote betrokkenheid van de leden bij de club.

Nieuwjaarsreceptie
Voorzitter Dinand Jansen heet de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder ons erelid Rob van Asten. We wensen elkaar, na enig oefenen, met een krachtig SKAL! een mooi nieuw vaarjaar 2016 toe. Een jaar waarin we weer volop plannen hebben. 
 
2015 was een bijzonder succesvol clubjaar, deze middag een mooie gelegenheid om allen die daar op welke manier dan ook aan hebben bijgedragen, hartelijk te bedanken! De club bestaat immers bij de gratie van de inzet van de leden. Er volgt een welgemeend applaus. Dinand geeft aan bijzonder trots te zijn op drie nieuwe dingen die in het afgelopen jaar gerealiseerd zijn: het bezoek aan Stockholm, het initiatief 'Boot van het Jaar' en een heuse ZKC kledinglijn. Degenen die dat besteld hebben haalden hun ZKC-kleding in de eerste pauze op. Het ziet er goed uit. Natuurlijk is het mogelijk om meer kleding te bestellen. Stuur daarvoor een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
De ZKC is een zeer actieve club. Maar het is natuurlijk wel ‘halen én brengen’. In dat kader graag aandacht c.q. een oproep voor een paar zaken waarmee de leden kunnen bijdragen aan het succes van de club in 2016:
1) in eerdere nieuwsbrieven hebben we een aantal ZKC-workshops aangekondigd. Stuk voor stuk leuke en leerzame evenementen voor de leden die met (onderhoud van) hun boot bezig zijn. Alleen bij voldoende belangstelling gaan die workshops door. Geef je op bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
2) de ZKC is continu op zoek naar goede kopij voor nieuwsbrieven en de website. Alles wat te maken heeft met onze mooie klassiekers is nieuws. Stuur jouw kopij en foto’s aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


 
Terugblik 2015 - Vooruitblik 2016
Op  de activiteiten van de ZKC en van sommige leden in 2015 werd door Nick teruggeblikt. Hij had daarvoor dan ook een echt (koek)blik meegenomen, waaruit een lijstje met alle vaartochten, havendagen, workshops, beursdeelnames etc. tevoorschijn kwam. Gewoon voor het gemak gekopieerd uit de rubriek "Nieuws" op onze onvolprezen website. Tja, ..... waarom zou je nog eens al die activiteiten opschrijven, die Marlène juist altijd zo onvermoeibaar op de ZKC-website plaatst? Nick had bij het citeren uit die lijst af en toe een leesbrilletje nodig, maar die bleek toevallig ook in dat blik te zitten. Na wat verder gestuntel met de handmicrofoon en het tonen van een plastic bakje met wisser van een ramenwassysteem, dat was namelijk de enige belangwekkende trofee die Nick gekocht had op de beurs voor bootonderhoud "Boatfit" in Bremen (zie ook het verslag van Henk Dasselaar daarvan in deze nieuwsrubriek), werd het tijd voor een zeer beknopte vooruitblik op 2016. Alle zaken die al gepland zijn, staan voor het gemak ook al op onze mooie ZKC-kalender 2016 en veelal ook op de website. Ten slotte meldde Nick nog dat het voor dit jaar zéér belangrijk is, dat zich voldoende deelnemers aanmelden voor de aangekondigde workshops, voordat we die kunnen gaan organiseren. Workshops en rondleidingen zijn in principe ‘zelfvoorzienend’ qua inkomsten en uitgaven en drukken niet of nauwelijks op de clubkas.
 
Algemene Ledenvergadering
Alle aanwezige leden ontvingen van penningmeester Frans Smeink de balans + resultatenrekening 2015, plus de begroting 2016. De kascommissie 2014, bestaande uit Erik de Lange en Renze Mos, krijgt décharge. Voor de kascommissie 2015 hebben zich tijdens deze ALV reeds twee leden gemeld. Het balanstotaal 2015 is t.o.v. 2014 meer dan verdubbeld naar bijna 5.900 euro. De resultatenrekening 2015 laat een batig saldo zien van ruim 2.000 euro, dat toegevoegd wordt aan de reserves. In de begroting 2016 staat een ‘verlies’ van 1.400 euro, wegens in dit jaar drie eenmalige, grotere kostenposten: lustrumfeest, onderhoud aan de website en vervanging van de clubvlaggen.
De leden verlenen décharge aan de penningmeester voor het in 2015 gevoerde beleid en stemmen in met de begroting voor 2016. Ondanks het begrote verlies in 2016 heeft de club ultimo dit jaar voldoende reserves om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen of tegenvallers op te vangen.  
 
Volgens de statuten van de ZKC worden bestuurders benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Secretaris Marlène Sips en penningmeester Frans Smeink zouden dan in deze vergadering moeten aftreden. Echter, zij stellen zich met directe ingang herkiesbaar. De leden wordt gevraagd of zij, bij handopsteking, instemmen met herbenoeming van beide bestuursleden. Alle aanwezige ZKC-leden stemmen unaniem vóór. De rondvraag levert geen vragen op, waarmee de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter wordt gesloten.  


 
‘FRI is de eerste winnaar van de ZKC verkiezing 'Båt van het jaar'!
Het ZKC bestuur heeft dit jaar voor het eerst een nieuwe wisselprijs ingesteld voor de verkiezing van de ‘Båt van het Jaar.’ Doel van deze prijs is om de meest authentieke en mooiste Zweedse klassieker te onderscheiden en leden daarmee aan te moedigen hun boot in optimale conditie te hebben en te houden. De inschrijving was voor een eerste keer zeer redelijk, namelijk 6 boten. De jury werd gevormd door Yvan Veninga, Henk Dasselaar en, namens het bestuur, Jan Willem Samama. 
Gegeven de beperkte tijd was het slechts mogelijk de beoordeling op basis van de aangeleverde foto's en schriftelijke informatie te doen. De jury heeft daarnaast veel tijd gestoken in het trachten te achterhalen van de historie van de diverse boten via Zweedse internetkanalen. In een aantal gevallen is het gelukt om op die manier informatie (in de vorm van ontwerptekeningen, etc.) te achterhalen, die het mogelijk maakte de boten in verhouding tot hun oorsprong te beoordelen. Ook kwam interessante informatie m.b.t. originele motorisering te voorschijn.
 
Zes boten dus, die meedongen naar de titel ‘Boot van het Jaar.’ In alfabetische volgorde, op naam van de eigenaar:
1) TJIM (1920), een Pettersson kajuitkruiser van de familie Bolt, in eigendom sinds 1998
.
2) 4Some (1955), Snipa kajuitsloep van famile van den Broek Humphrey, in eigendom sinds 1999
.
3) FRI (1937), een Pettersson offshore kajuitkruiser van de familie Jaspers sinds 1998
.
4) MOHAWC (1962),) een open Snipa van de families Modder en Haccou

5. OLLI (1956), een campingbåt van de familie Rosselada, eigenaar sinds 2013

6) Parel (1928), een Pettersson ruffmotorbåt van de familie Wesseloo, eigenaar sinds 2000.
 Na lang beraad heeft de jury besloten om de ‘FRI’ te kiezen als Båt van het Jaar 2016. Deze boot is gebouwd onder de naam Ceres in 1937 met bouwnummer 952 op de Fröberg jachtwerf in Lidingo bij Stockholm. Afmetingen zijn 10.00 x 2.50 x 0.80 m. Uit het jury onderzoek bleek dat de boot oorspronkelijk een Penta-Hesselman HA-6, 4 liter, 6cylinder van 75 pk had, die als bijzonderheid had op benzine te starten en later over te schakelen op zware olie of diesel. ‘FRI’ is zowel buiten als binnen origineel en verkeert in een optimale staat van onderhoud. De boot heeft sinds 1975 een Volvo Penta diesel MD32 van 120 pk als voortstuwing.
 
Nogmaals onze felicitaties aan de familie Jaspers uit Cuijk en dat zij met gepaste trots de speciale geel met blauwe 'Båt van het jaar 2016' vaan mogen voeren!! De winnaars hebben ook de fantastische wisselprijs met naamschild en een bronzen naamschild ontvangen, dat permanent in FRI gemonteerd mag worden als bewijs.

In de media
Leuk om te vermelden: op maandag 18 januari jl. heeft de Vaarkrant van De Telegraaf het persbericht over de ‘FRI’ met foto integraal opgenomen in haar online editie. Wil je nu alvast meer weten over of bijdragen aan de verkiezing ZKC Boot van het Jaar 2017, neem dan contact op met Jan Willem Samama: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (Link naar het artikel: www.telegraaf.nl/vaarkrant)
 
Nautische Quiz
Marlène Sips sloot de nieuwjaarsreceptie 2016 op de van haar bekende wervelende wijze af met een nautische quiz. Het kennisniveau van meerdere ZKC-leden bleek hoog. Zo hoog, dat er meerdere winnaars waren en dus ook meerdere interessante prijzen. We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en vooruit naar een fijn nieuw vaarjaar! 

Wij wensen alle ZKC-leden een mooi vaarjaar 2016! Het jaar waarin we, op 22 december a.s., als club ons eerste lustrum zullen vieren. Zet die datum alvast in de agenda, want dat is meteen ook de ZKC eindejaarsbijeenkomst (i.p.v. nieuwjaarsreceptie 2017). 

Hartelijk dank allemaal! Het ZKC-bestuur
Terug naar 'Nieuws'