Iedereen was vanaf 14.00 uur welkom bij een hele oude botenloods, aan de Laventkade 45 te Amsterdam, staande en gelegen op het voormalige KNSM-eiland te Amsterdam-Oost, alwaar wij hartelijk werden verwelkomd door clubleden Marlène Sips en Erik de Lange.

Aanwezigen werden getrakteerd op koffie, thee en zelfgemaakte verse appelflappen. Overheerlijk, hulde en oprechte dank! Men was in grote getale gekomen, maar liefst 26 personen hebben deze gezellige middag bijgewoond. Een onvergetelijk moment. Buitengewoon grote belangstelling, hartverwarmend! Onze vereniging komt echt tot leven!

Vervolgens kregen wij tekst en uitleg ten aanzien van wat er in de Botenloods en Buurthaven De Levant allemaal gebeurt en zoal mogelijk is. Alles is in beheer van stichting Botenloods De Levant (www.botenloods.nl). Daar sta je –met gelijkgestemden– met plezier aan je boot te werken. Een leuke pittoreske plek, met een schitterende buurthaven, voornamelijk bestemd voor (houten) oldtimerboten. Passanten zijn er zeer welkom om hun boot een paar dagen af te meren. Ik zou er direct willen wonen en met mijn boot willen liggen. Wat een mooi, wijds, uitzicht. Echt iets om te onthouden en zeer aanbevelenswaardig.In de botenloods ligt de boot van Erik en Marlène. Alsof de tijd er heeft stilgestaan...
maar wel voorzien van moderne gereedschappen. Hun Orust Snipa mag gezien worden. Complimenten! Echt 'een plaatje', de boot zal waarschijnlijk begin juni, na twee jaar hard zwoegen, te water worden gelaten. Een schip zou ik zeggen, want deze boot meet maar liefst 9 meter en is bijzonder ruim. Herman Rijst noemt het een reuzen-Snipa! Goede vaart en veel plezierige vaaruren toegewenst namens allen.Ijs en weder dienende…
De weergoden waren ons gunstig gezind en Frans Smeink, alsmede Paul Millward waren met hun boot van de partij!!! Beiden in showroom-konditie, hetgeen duidelijk op de foto's is te zien. De trots kon ik van hun gezichten aflezen en terecht. Complimenten voor de nieuwstaat waarin ze beiden verkeren! Dat is de definitie van "behoud van" en "de kroon op hun werk"!


Vergaderen...
Om 15.30 uur gingen wij naar het bruin café De Zuid om enkele zaken door te nemen en te genieten van lekkere hapjes en drankjes. Helaas werd e.e.a. een beetje overstemd door het belangrijke voetbalspektakel Ajax-FC Twente… Iets wat niemand had kunnen weten of voorzien. Gelukkig legde iedereen zich erbij neer. De vergadering was daardoor van korte duur, maar wel gezellig en na een stemronde… is door alle leden –unaniem– aan het bestuur, "groen licht gegeven", om over te gaan tot een officiële oprichting van onze vereniging via een notaris.
Frans Smeink schakelt een bevriende notaris in, teneinde voor niets of een zeer schappelijk bedrag, de oprichtingsakte met notulen, op te laten maken c.q. passeren. Frans Smeink, Herman Rijst en ondergetekende gaan het concept voor de notulen samenstellen. Uiteraard worden de leden daar nader in gekend en over geïnformeerd! Het bestuur is dan af van hoofdelijke aansprakelijkheid, ook in fiscaal opzicht en ons kasgeld valt dan niet meer onder het vermogen van Frans Smeink. Daarentegen, als de vereniging is opgericht via de notaris, geniet de ZKC ook vrijstellingen, waarna wij serieus sponsorgelden kunnen gaan werven/genereren en met verve meer leden willen werven, uit een potentiéel van circa 500 Zweedse klassiekers in Nederland, teneinde sneller doelstellingen en verlangens voor de leden te kunnen realiseren.


Tenslotte
Rond 18.00 uur keerde iedereen weer tevreden huiswaarts.
Wij als bestuur zijn alle aanwezigen zeer erkentelijk, u heeft ons heel gelukkig gemaakt! Deze dag is in alle opzichten geslaagd en voor herhaling vatbaar. Op naar een veelbelovende toekomst! Iedereen een heerlijk vaarseizoen toegewenst.
 
Vriendelijke groeten,
namens de Zweedse Klassieker Club
Rob van AstenTerug naar 'Nieuws'