Tijdelijk: ENQUÊTE Zweedse Klassieker Club 

In januari jl. is een nieuw bestuur van de Zweedse Klassieker Club aangetreden. Graag willen wij op basis van inzicht in de voorkeuren van de leden, een activiteitenprogramma voor 2018 ontwikkelen, dat daarbij aansluit. Met deze enquête willen wij nagaan welke activiteiten aanspreken dat ZKC leden eraan deelnemen en aan de organisatie ervan willen meehelpen.

Download de enquêteVisie en missie
De Zweedse Klassieker Club richt zich op eigenaren en bewonderaars van Scandinavische klassieke houten boten, om via ervaringsuitwisseling deze boten voor het nageslacht te behouden. Om onderlinge contacten en kennisoverdracht te stimuleren, organiseert en ondersteunt het bestuur deelname aan nautische evenementen. Met meer (naams-)bekendheid kan een gestage groei van het aantal leden en boten worden bewerkstelligd, om zo uiteindelijk een ware behoudsvereniging van Zweedse klassieke houten boten te kunnen zijn.

Officiële vereniging
Na de oprichtingsvergadering op 14 Maart 2009, groeide het aantal enthousiastelingen dat graag een vereniging wilde vormen en heeft de club bestaansrecht opgebouwd. Sinds 22 december 2011 is de Zweedse Klassieker Club met het passeren van de akte bij Van Elten-Van de Griend Netwerk Notarissen te Weesp, dan ook officieel een vereniging. De Zweedse Klassieker Club is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54240433.

Bestuur
Voorzitter: Jan Willem Samama
Penningmeester: Martin Blommestijn
Secretaris: Huibert Haccou
Bestuurslid: Nick van der Heul
Bestuurslid: Dinand Jansen
Webmaster: Marga Strubbe

Downloads
Statuten
Download de pdf: Statuten Zweedse Klassieker Club - 20.12.2011 (120 Kb)

Cijfers
Download de pdf: Balans 2015 (123 Kb)
Download de pdf: Resultaat 2015 (123 Kb)
Download de pdf: Balans 2014 (80 Kb)
Download de pdf: Resultaat 2014 (80 Kb)
Download de pdf: Balans 2013 (116 Kb)
Download de pdf: Resultaat 2013 (117 Kb)
Download de pdf: Balans 2012 (114 Kb)
Download de pdf: Resultaat 2012 (123 Kb)
Download de pdf: Balans 2011 (70 Kb)
Download de pdf: Resultaat 2011 (70 Kb)
Download de pdf: Balans 2009 t/m mei 2010 (55 Kb)
Download de pdf: Resultaat 2009 t/m mei 2010 (55 Kb)
Download de pdf: Balans 2009 - 2010 (100 Kb)
Download de pdf: Resultaat 2009 - 2010 (100 Kb)